Midi balen persen

Midi balen persen

Met onze balenpers, produceren we midi balen voor de fouragehandel maar ook voor eindklanten. We komen op locatie het gras, hooi of stro persen in balen van 85 x 90 cm. Deze compacte balen kunnen efficiënt worden opgeslagen en zijn ideaal om het voeren te doseren. Daarnaast is het gewicht minder hoog dan een maxi baal, zodat het eenvoudiger is om het voer te verplaatsen. 

Wilt u gras, hooi of stro verkopen vanaf het land? Dan komen we graag met u in contact.

Midi balen:

Geperst veevoer

Al decennialang wordt er gras, hooi en stro in balen geperst. Het alternatief is het inkuilen van het veevoer. Dit heeft als nadeel dat buiten het seizoen, de kwaliteit sterk afneemt. Daarnaast moet er met een voermengwagen of kuilversnijder worden gevoerd. Door het gebruik van geperst veevoer, blijven de sappen en geuren beter behouden. Dit zorgt niet alleen voor verser voer gedurende de winter, maar ook voor een gezondere veestapel.

Door het gebruik van balen is er geen sleufsilo nodig met al het werk wat daarbij hoort. De balen kunnen per stuk naar de stal worden gebracht en opgevoerd. Dus niet alleen beter voor het vee, maar ook praktisch voor de boer zelf.